قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد.

قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی روز یکشنبه 1400/01/29 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره 20962 مورخ 1400/02/28 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir