طرح انجام پروژه های ریلی با تهاتر نفت خام

طرح انجام پروژه های ریلی با تهاتر نفت خام در جلسه علنی مورخ 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir