طرح استفساریه ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح استفساریه ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ 1400/03/09 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir