ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/01/22 هيأت وزیران درخصوص "ساماندهی و مدیریت بازار ارز"، طي نامه شماره 4353 در تاریخ 1397/01/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir