اعلام اعداد شاخص سالانه و ماهانه جهت محاسبه میزان مهریه و تأخیر تأدیه

اعداد شاخص سالانه و ماهانه جهت محاسبه میزان مهریه و تأخیر تأدیه توسط رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید.

"اعداد شاخص سالانه و ماهانه جهت محاسبه میزان مهریه و تأخیر تأدیه"، طی شماره 979476 مورخ 1397/01/20 توسط رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید. متن مراتب فوق (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir