آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری طی نامه شماره 9000/24975/100 مورخ 1400/04/06 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir