دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی

دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی ابلاغ شد.

دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی طی نامه شماره 257348 مورخ 99/12/09 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir