دستورالعمل صدور پروانه فیلم سازی

دستورالعمل صدور پروانه فیلم سازی ابلاغ شد.

دستورالعمل صدور پروانه فیلم سازی طی نامه شماره 115020 مورخ 1400/02/13 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir