قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی روز یکشنبه 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره 40364 مورخ 1400/04/14 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir