ارائه آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را که با همکاری وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تهیه شده،‌ به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ براساس بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه ‌دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند.

 همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.

 چنانچه مدیران ‌دستگاه‌های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌گردند.

 شمول و برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. کمیته امداد امام خمینی(ره) از شمول این حکم مستثنی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به ‌دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایت‌کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه پیشنهادی مربوط را که با همکاری وزارت تعاون تهیه شده،‌ به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir