طرح اصلاح ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده

طرح اصلاح ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی مورخ 1400/04/02 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir