لایحه اصلاح ماده 43 اصلاحی قانون تامین اجتماعی

لایحه اصلاح ماده 43 اصلاحی قانون تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه اصلاح ماده 43 اصلاحی قانون تامین اجتماعی طی نامه شماره 43306 مورخ 1400/04/22 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir