مصوبه شماره دو جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

شماره 1/55282                                                                        1400/04/07

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده‌ (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده‌ (5) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "6" ماده‌ (3) آیین‌نامه داخلی شورا، در راستای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده در جلسه مورخ 25 خرداد 1400، مصوبه شماره دو جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه شش ماده‌ و دو تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود.

شایان‌ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

 

مصوبه شماره دو جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه بیست و یکم مورخ 25 خرداد 1400 در راستای ارائه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری برای دریافت خدمات برای اتباع ایرانی و فراگیر سازی استفاده از قابلیت‌ها و کاربردهای کارت هوشمند ملی و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده به مردم با رویکرد عدم ایجاد هزینه مضاعف به مردم و ارائه‌دهندگان خدمات و دولت با عنایت به قابلیت برقراری ارتباط تماسی و غیر تماسی با کارت هوشمند ملی؛ ازجمله واسط بدون تماس NFC (Near-Field Communication) دستگاه‌های تلفن همراه یا دستگاه‌های کارت‌خوان و افزونه‌های سخت‌افزاری (کارت‌خوان OTG ) اقدامات زیر را مصوب نمود؛

ماده‌1ـ به‌منظور گسترش کاربری کارت هوشمند ملی سازمان ثبت‌احوال کشور ابزارها و سرویس­های برخط موردنیاز برای خوانش اطلاعات کارت هوشمند ملی و احراز هویت مبتنی بر سطوح اطمینان ( LOA ) را فراهم نماید.

ماده‌2ـ برای تسهیل دسترسی مردم به استفاده از کارت هوشمند ملی در مواقع فراموشی پین کارت هوشمند ملی شهروندان، ضروری است که فرایند لازم برای رفع انسداد و یا اختصاص پین جدید به کارت هوشمند ملی ظرف مدت یک ماه توسط سازمان ثبت‌احوال کشور تدوین و به دبیرخانه شورا ارائه شود. به این منظور استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین شعب منتخب بانک­های دولتی یا دفاتر پیشخوان مورد تائید سازمان ثبت‌احوال پیش‌بینی شود.

ماده‌3ـ به‌منظور فراگیر سازی استفاده از کارت هوشمند ملی پس از اجرایی شدن پایلوت اول با سامانه دولت همراه و خدمات ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، مصادیق خدمات منتخب برای به‌کارگیری کارت هوشمند ملی به تأیید کمیته فنی با حضور نماینده سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورا می‌رسد. به‌نحوی‌که اشخاص با استفاده از کارت هوشمند ملی قادر باشند خدمت منتخب را به‌صورت غیرحضوری دریافت نمایند.

 تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی متولی خدمات منتخب مورد تأیید کمیته فنی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه با استفاده از سطح اطمینان متناسب و بهره‌گیری از سرویس برخط گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی، اقدام به احراز هویت نموده و از اخذ هرگونه کپی کارت ملی منع می‌شوند.

ماده‌4ـ سازمان ثبت‌احوال کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور گسترش استفاده از کارت هوشمند ملی ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوین دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان، نحوه استفاده از این سطوح در خدمات دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی حقوق و تکالیف سازمان ثبت‌احوال کشور و دستگاه‌های خدمت دهنده و مرکز ملی تبادل اطلاعات و شهروندان، سازوکارهای تنوع‌بخشی به درگاه‌های دسترسی به خدمات با استفاده از کارت هوشمند ملی و سایر موارد موردنیاز اقدام نموده و برای تصویب به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است سند تکمیلی را در دستور کار اولین جلسه شورای اجرایی برای اتخاذ تصمیم قرار دهد.

ماده‌5 ـ با تصویب دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان (موضوع ماده‌ 4 این مصوبه) کلیه دستگاه‌های اجرایی برای حذف اخذ کپی کارت ملی مکلف‌اند با استفاده از سطح اطمینان متناسب و دریافت سرویس برخط «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی»[1] از سازمان ثبت‌احوال اقدام نمایند. این سرویس برخط جایگزین کپی کارت ملی بوده و بایستی تا مدت‌زمان قانونی توسط دستگاه استعلام کننده و همچنین سازمان ثبت‌احوال کشور نگهداری شود.

تبصره ـ سرویس برخط «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» صرفاً مختص یک تراکنش بهره‌بردار بوده و استفاده از آن در سایر خدمات/تراکنش‌ها یا ارائه به سایرین، مجاز نیست.

ماده‌6 ـ در اجرای این مصوبه رعایت مصوبات جلسه 54 و 59 شورای عالی فضای مجازی، قانون تجارت الکترونیکی، مصوبه جلسه نهم شورای اجرایی و الزامات امنیتی ضروری است.

 


1- Assertion

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir