تصویبنامه درخصوص تلقی نمودن هزینه های تولید واکسن کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تلقی نمودن هزینه های تولید واکسن کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/03 هیات وزیران درخصوص "تلقی نمودن هزینه های تولید واکسن کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی" طی نامه شماره 47674 مورخ 1400/05/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هيئت وزيران در جلسه 3/5/1400 به پیشنهاد شماره 69485/60 مورخ 4/3/1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- تصويب کرد:

هزینه­هایی که توسط شرکت­های گل­گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس ایران پس از تصویب مجامع عمومی در مؤسسه سرم­سازی رازی به منظور تولید واکسن کرونا و به مبلغ  چهار هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر4) ریال انجام خواهد شد، با ارایه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید مؤسسه مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت­های یادشده کسر می­گردد.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir