بخشنامه درخصوص طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه طی نامه 1400/620497 مورخ 1400/05/12 توسط معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir