مصوبه شماره یک جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

مصوبه شماره یک جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ابلاغ شد.

مصوبه شماره یک جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور طی نامه شماره 72941 مورخ 1400/05/12 توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir