درخواست اختصاص اسناد خزانه اسلامی برای تامین برق پایدار و پرداخت مطالبات توليدكنندگان برق غيردولتی

نظر به شرایط ویـژه و حساس صنعت برق در سال‌جاری و به منظـور برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تأمین برق مطمئن و پایدار و گذر از اوج بار،‌ وزارت نیرو درخواست تخصیص مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی جهت تسویه بخشی از بدهي شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به تولیدکنندگان برق غيردولتي را به هيئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ تداوم تامين برق مطمئن و پايدار در كنار اهميت ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز براي دسترسي همگانی به برق، یک ضرورت اساسی برای خدمت‌رسانی در صنعت برق است. براي اين منظور، رعايت اقتصاد برق‌رسانی در كل زنجيره تامين برق و بهبود مستمر محیط کسب و کار، تنظیم‌گری كارامد و پايش پيوسته از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. یکی از وظایف اساسی وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت بزرگ برق، ارتباط و تنظیم‌گری بین سازمان دولت و بخش خصوصی فعال در بخش‌های مختلف این صنعت است.

درحال حاضر و باتوجه به شرایط ویـژه و حساس صنعت برق در سال‌جاری و به منظـور برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تأمین برق مطمئن و پایدار و گذر از اوج بار مصرف،‌ وزارت نیرو در راستای اجرای مفاد بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1400 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن، از هیئت دولت درخواست نموده است تا نسبت به اختصاص مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی جهت تسویه بخشی از بدهي شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به تولیدکنندگان برق غيردولتي اقدام لازم را به عمل آورد.

گفتنی است این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir