مجموعه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي (1400-1396) چاپ اول

بازدید: 263

 • کد: 407-4-0-1-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 1
 • ویرایش: 1
 • سال چاپ: 1396
 • فصل چاپ: 29
 • ماه چاپ: 2
 • تعداد صفحه: 255
 • قیمت نسخه چاپی: 115000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 28000
 • پرونده: 407-4-0-1-2
 • شابک: 978-600-7434-97-0
 • کد کتابخانه: 4684431
همراه با:
قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
مجموعه حاضر يكصد و بيست و سومين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) مصوب 14/12/1395 و قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 مي‌باشد كه تقديم علاقمندان مي‌گردد. در مواردي كه درج یادداشت‌های تنقیحی معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ضرورت داشته مراتب با درج نشان اختصاري معاونت انجام شده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور

همكاران
تدوين و تنقيح : سميه باقري اول طاهري
مشاوران : مهناز كردنائيج -مريم عامري
آماده‌سازي : ليلا صمدي
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري- حسن نعمتي- احد رسولي مهين
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده- سيد رحمان سلامت

ايران، قوانين و احكام
مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396) همراه با: قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. تدوين و تنقيح: سميه باقري اول طاهري؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده، سيدرحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1396.
فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا
1- ايران- سياست فرهنگي، 2- برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، 1396- 1400،
3- ايران- سياست اقتصادي- 1396-1400 ، 4- ايران- سياست اجتماعي- 1396- 1400.
ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
شماره كتابشناسي ملي (كتابخانه ملي ايران) : 4684431