مجموعه قانون مديريت خدمات كشوري(سارع) « نوع دوم ـ چاپ پنجم - ويرايش چهارم »

بازدید: 755

 • کد: 1504-2-0-5-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 5
 • ویرایش: 4
 • سال چاپ: 1396
 • فصل چاپ: 30
 • ماه چاپ: 5
 • تعداد صفحه: 120
 • قیمت نسخه چاپی: 55000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 18000
 • پرونده: 1504-2-0-5-2
 • شابک: 978-600-8804-10-9
 • کد کتابخانه: 4808769
مشتمل بر:
قانون مديريت خدمات كشوري با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
برخي قوانين و مقررات مربوط؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
فهرست‌ فصول قانون؛
واژه‌نامه قانون؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان« سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقل زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
كتاب حاضر، يكصد و بیست و هشتمین اثر از اين نوع است كه مشتمل بر قانون مديريت خدمات كشوري مصوب8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد و تا پایان تيرماه 1396 به‌روزرساني شده است و تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد. همچنين«مجموعه قانون مديريت خدمات كشوري» مشتمل ‌بر تمامي قوانين ومقررات مربوطه و زيرنويس‌هاي تفصيلي نيز در دي‌ماه 1391 منتشر گرديده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
مجيد انصاري
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور
همكاران
تدوين و تنقيح : رضا خانی گیاشی
واژه‌نامه : مجید ادیبی
آماده‌سازي : معصومه زارعی
ليتوگرافي و چاپ : علي ‌ابراهيمي ‌دهشيري- حسین تاجیک- سعيد پامي
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده – سید رحمان سلامت
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، مراتب تقدير و سپاس خود را از آقايان عباسعلي رحيمي اصفهاني و دكتر ولي رستمي و خانم‌ها مهناز كردنائيج، سهیلا ذاکری، سپيده رحيم‌زاده و ليلا صمدي كه در نظارت و آماده‌سازي چاپ‌هاي پيشين اين مجموعه همكاري نموده‌اند، اعلام مي‌دارد.
ايران، قوانين و احكام
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر قانون مديريت خدمات کشوری...، تهیه و تنظیم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوین و تنقیح: رضاخانی گیاشی؛ زیر نظر: مهدی مهدی‌زاده، سید رحمان سلامت.] ويراست 4[
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1396.
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا
1- استخدام دولتي- ايران 2- ایران - كارمندان و كاركنان- حقوق و مزايا
ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
رده بندی کنگره الف 1396 28آ/2970KMH رده بندی دیویی 55068/342 شماره کتابشناسی ملی: 4808769