كتاب قانون بودجه سال 1397 كل كشور (سارع) جيبي چاپ اول

بازدید: 552

 • کد: 301-4-97-1-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 1
 • ویرایش: 1
 • شماره: 97
 • سال چاپ: 1397
 • فصل چاپ: 29
 • ماه چاپ: 1
 • تعداد صفحه: 84
 • قیمت نسخه چاپی: 45000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 15000
 • پرونده: 301-4-97-1-2
 • شابک: 978-600-8804-26-0
مشتمل بر:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور؛
فهرست تبصره‌هاي قانون؛
پيشگفتار
برنامه‌ريزي از ضروريات غيرقابل ترديد براي توسعه و پيشرفت کشور است. اين برنامه‌ريزي در دوره‌هاي زماني بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت ناظر بر جوانب گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... صورت مي‌پذيرد. سابقه برنامه‌ريزي در كشور، به شکل حاضر، به چند دهه گذشته و در قالب برنامه‌هاي هفت ساله، پنج ساله و سالانه برمي‌گردد که پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به شکل تهيه سند چشم‌انداز بيست‌ساله، برنامه‌هاي پنج‌ساله و سالانه ادامه يافته است. بودجه سالانه کل کشور فعاليت دستگاه‌هاي مختلف را در طول يک سال از حيث محل‌هاي درآمد و مصرف مشخص مي‌کند. بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهيه بودجه سالانه کشور بر عهده دولت مي‌باشد که به شکل لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود و قوه مقننه نيز به رسيدگي و تصويب آن مبادرت مي‌نمايد. احكام مندرج در قانون بودجه سالانه كشور، اساساً مربوط به همان سال است در عين حال كه بر ساير قوانين كشور، به‌ويژه قوانين مالي و اقتصادي كشور تاثير مي‌گذارد و از آنها متاثر مي‌شود.
معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي انجام وظايف خود و با توجه به تصويب قانون بودجه سال1397 کل کشور در تاريخ 20/12/1396، انتشار این قانون را در دو قالب در دستور كار خود قرار داده است. كتاب حاضر از دسته مجموعه‌هاي با ‌عنوان «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) مي‌باشد كه با توجه به نياز عموم مجريان و شهروندان در مراجعه سريع و آسان به قوانين و مقررات، صرفاً به ارايه متن قانون بودجه سال1397 كل‌ كشور با حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي اختصاص يافته است؛ اين كتاب يكصد و سي و سومين كتاب از اين نوع مي‌باشد در قطع جيبي منتشر مي‌شود. همچنين مجموعه تفصيلي اين قانون، همراه با زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي نيز هم‌زمان در دست تهيه مي‌باشد و به‌زودي براي بهره‌برداري دست‌اندركاران امور اجرايي كشور منتشر مي‌شود.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

لعیا جنیدی
معاون حقوقي رييس‌جمهور
همكاران
تدوين و تنظیم : مریم عامری
آماده‌سازي و مقابله : آزيتا خورشيدي- فاطمه شمیری
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري- مرتضي علي‌ياري- احسان گيلك حسيني
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده- سيد رحمان سلامت
ايران، قوانين و احكام
مجموعه قانون بودجه سال 1397 كل كشور مشتمل بر .../ معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. زير نظر مهدي مهدي‌زاده، سيدرحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1397.
فهرست‌نويسي براساس اطلاعات فيپا
1. بودجه - قوانين و مقررات - ايران 2. بودجه برنامه‌اي - قوانين و مقررات- ايران 3.ايران- هزينه و اعتبارات
ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار