مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن (سارع) « نوع دوم ـ چاپ پنجم- ويرايش چهارم»

بازدید: 714

 • کد: 304-2-0-5-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 5
 • ویرایش: 4
 • سال چاپ: 1396
 • فصل چاپ: 32
 • ماه چاپ: 10
 • تعداد صفحه: 174
 • قیمت نسخه چاپی: 80000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 25000
 • پرونده: 304-2-0-5-2
 • شابک: 978-600-8804-18-9
 • کد کتابخانه: 4986063
مشتمل بر:
قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25؛
قانون اساسنامه هيأت‌رسيدگي به‌شكايات قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌اجرايي‌آن؛
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات؛
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات؛
آيين‌نامه اجرايي نظام مستند‌سازي و اطلاع‌رساني مناقصات؛
آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد و اطلاع عموم مردم از قوانين مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين شود، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار « سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
كتاب حاضر یکصدو سی و یکمین كتاب از اين نوع است كه در قالب چاپ پنجم (ويرايش چهارم) مشتمل بر متن تنقيح‌شده قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25و قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388/12/16و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانین یادشده به همراه زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي معاونت تا آذرماه سال 1396 به‌روزرساني شده است و تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات ، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
لعیا جنیدی
معاون حقوقي رييس‌جمهور
همكاران
تدوين و تنقيح :سارا محمد نبی- سید رحمان سلامت
آماده سازي : معصومه زارعی
ليتوگرافي و چاپ : علي ‌ابراهيمي ‌دهشيري- سعید بنایی- احسان گیلک حسینی
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده – سید رحمان سلامت

معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، مراتب تقدير و سپاس خود را از آقاي سعيد تقديسيان و خانم‌ها فاطمه منتصر اسدی، لیلا لولاچی و سپيده رحيم‌زاده كه در نظارت، تدوين، تنقيح و آماده‌سازي چاپ‌هاي پيشين اين مجموعه همكاري نموده‌اند، اعلام مي‌دارد.


ایران، قوانین و احکام
مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تهیه و تنظیم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح: سارا محمدنبی، سیدرحمان سلامت؛ زير نظر مهدي مهدي‌زاده، سید رحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1396.
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا
1- مناقصه - ايران 2- معاملات دولتی – قوانین و مقررات - ایران
ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار
1396 28آ/2754KMH رده بندی دیویی55023/346 شماره كتابشناسی ملي : 4986063