قانون بودجه سال 1398 کل کشور (سارع) چاپ اول

بازدید: 241

 • کد: 301-4-98-1-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 1
 • ویرایش: 1
 • سال چاپ: 1398
 • ماه چاپ: 1
 • تعداد صفحه: 96
 • قیمت نسخه چاپی: 90000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 18000
 • پرونده: 301-4-98-1-2
 • شابک: 978-600-8804-48-2
 • کد کتابخانه: 5630725
قانون بودجه سال1398 کل کشور؛
فهرست تبصره‌هاي قانون؛
پيشگفتار
برنامه‌ريزي از ضروريات غيرقابل ترديد براي توسعه و پيشرفت کشور است. اين برنامه‌ريزي در دوره‌هاي زماني بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت ناظر بر جوانب گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... صورت مي‌پذيرد. سابقه برنامه‌ريزي در كشور، به شکل حاضر، به چند دهه گذشته و در قالب برنامه‌هاي هفت‌ساله، پنج‌ساله و سالانه برمي‌گردد که پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به شکل تهيه سند چشم‌انداز بيست‌ساله، برنامه‌هاي پنج‌ساله و سالانه ادامه يافته است. بودجه سالانه کل کشور فعاليت دستگاه‌هاي مختلف را در طول يک سال از حيث محل‌هاي درآمد و مصرف مشخص مي‌کند. بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهيه بودجه سالانه کشور بر عهده دولت مي‌باشد که به شکل لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود و قوه‌مقننه نيز به رسيدگي و تصويب آن مبادرت مي‌نمايد. احكام مندرج در قانون بودجه سالانه كشور، اساساً مربوط به همان سال است در عين حال كه بر ساير قوانين كشور، به‌ويژه قوانين مالي و اقتصادي كشور تأثير مي‌گذارد و از آنها متأثر مي‌شود.
معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي انجام وظايف خود و با توجه به تصويب قانون بودجه سال1398 کل کشور، انتشار این قانون را در دو قالب در دستور كار خود قرار داده است. كتاب حاضر از دسته مجموعه‌هاي با ‌عنوان «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) مي‌باشد كه با توجه به نياز عموم مجريان و شهروندان در مراجعه سريع و آسان به قوانين و مقررات، صرفاً به ارايه متن قانون بودجه سال1398 كل‌ كشور با حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي اختصاص يافته است؛ اين كتاب يكصد و سي و هفتمین كتاب از اين نوع مي‌باشد که در قطع جيبي منتشر مي‌شود. همچنين مجموعه تفصيلي اين قانون، همراه با زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي نيز هم‌زمان در دست تهيه مي‌باشد و به‌زودي براي بهره‌برداري دست‌اندركاران امور اجرايي كشور منتشر مي‌شود.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان ارجمند با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
تدوين و تنقيح: مریم عامری
آماده‌سازي: ليلا صمدي
طرح جلد: صابر نوش آبادی
ليتوگرافي و چاپ: علي ابراهيمي دهشيري – سعید بنایی – داود محمودی
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده – سید رحمان سلامت
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
عنوان قراردادي: ايران، قوانين و احكام
عنوان و نام پديدآور: قانون بودجه سال 1398 كل كشور مشتمل بر قانون يادشده و فهرست تبصره‌هاي قانون؛ تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري؛ تدوين و تنقيح: مريم عامري؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده، سيد رحمان سلامت.
مشخصات نشر: تهران: رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1398.
مشخصات ظاهري: 96 ص.
شابك: 2-48-8804-600-978
وضعيت فهرست‌نويسي: فیپا
موضوع: بودجه- قوانين و مقررات- ايران
موضوع: Budget- Law and legislation- Iran
موضوع: بودجه برنامه‌اي- قوانين و مقررات- ايران
موضوع: Iran- Appropriations and expenditures- Law and legislation
شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
رده بندي كنگره: 1398 28آ/3528KMH رده بندي ديويي: 55034/343
شماره كتابشناسي ملي: 5630725

اداره چاپ و انتشار معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
نشاني: تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوري اسلامي شماره ‌1158
دو‌رنگار: 66492707 ـ 9821 + تلفن: 66492708 ـ 9821
كدپستي: 1316767451 پست الكترونيك: law@iripo.ir پايگاه اينترنتي: www.dotic.ir