مجموعه قانون كار «چاپ سوم- ويرايش دوم»

بازدید: 722

 • کد: 206-2-0-3-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 3
 • ویرایش: 2
 • سال چاپ: 1398
 • ماه چاپ: 2
 • تعداد صفحه: 135
 • قیمت نسخه چاپی: 100000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 20000
 • پرونده: 206-2-0-3-2
 • شابک: 978-600-8804-46-8
 • کد کتابخانه: 5618472
قانون كار مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
فهرست موضوعي فصول و مباحث قانون كار؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ... .
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
مجموعه حاضر، یکصد و سی و نهمین از اين نوع مشتمل بر قانون كار مصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه تقديم يكايك علاقه مندان مي‌شود درخصوص مجموعه حاضر توجه به نکات ذيل لازم مي‌باشد:
1- مجموعه تا فروردین ماه 1398 به‌روزرساني شده است. در اين ارتباط تغييرات صريح در متن قانون اعمال شده و تنقيح‌هاي ضمني در زيرنويس، مورد اشاره قرار گرفته است.
2- به موجب تبصره (3) «قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت» عبارت‌هاي «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و «وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي» به ترتيب جايگزين عبارت‌هاي «وزارت كار و امور اجتماعي» و «وزير كار و امور اجتماعي» گرديده و با توجه به تعدد موارد، از تكرار اين زيرنويس پرهيز شده؛ در عين حال عبارت جايگزين‌شده با قلمي متمايز مشخص گرديده است.
3- در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

لعیا جنیدی
معاون حقوقي رييس‌جمهور
همكاران
تدوين و تنقيح: سید رحمان سلامت – مهناز کرد¬ناییج – نفیسه فصیحی
واژه‌نامه: مصطفی سلیمانی- مهدی روحانی– فاطمه هوشمند
آماده‌سازي: معصومه زارعی
طرح جلد: صابر نوش آبادی
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري- سعید پامی – داود محمودی
زير نظر: مهدي مهدي‌زاده – سید رحمان سلامت
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
عنوان قراردادي: ايران، قوانين و احكام
Iran. Laws. etc
عنوان و نام پديدآور: مجموعه تنقيحي قانون کار: مشتمل بر قانون کار - مصوب 1369- با اصلاحات و الحاقات بعدی .../ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوين و تنقيح: سیدرحمان سلامت، مهناز کردناییج و نفیسه فصیحی؛ زيرنظر: مهدي مهدي‌زاده، سيد رحمان سلامت.
مشخصات نشر: تهران: رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1398.
مشخصات ظاهري: 136 ص.
شابك: 8-46-8804-600-978
قيمت: 100000 ريال
وضعيت فهرست‌نويسي: فیپا
موضوع: کار و کارگری – قوانین و مقررات - ایران
موضوع: Criminal procedure- Iran
شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
رده بندي كنگره: 1398 1264KMH رده بندي ديويي: 5501/344
شماره كتابشناسي ملي: 5618472

                        
اداره چاپ و انتشار معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
نشاني: تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوري اسلامي شماره ‌1158
دو‌رنگار: 66492707 ـ 9821 + تلفن: 66492708 ـ 9821+
كدپستي: 1316767451 پست الكترونيك: law@iripo.ir پايگاه اينترنتي: www.dotic.ir