كتاب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي (1400-1396) همراه با: قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور«چاپ سوم- ويرايش اول»

بازدید: 602

 • کد: 405-4-0-3-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 3
 • ویرایش: 1
 • سال چاپ: 1397
 • ماه چاپ: 2
 • تعداد صفحه: 312
 • قیمت نسخه چاپی: 150000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 30000
 • پرونده: 405-4-0-3-2
 • شابک: 978-600-8804-29-1
 • کد کتابخانه: 5194216
قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور
آنچه به حيات جامعه معنا و مفهوم مي‌بخشد و مسیر حرکت آن را روشن می‌سازد، تعيين مقصد و داشتن برنامه براي وصول به آن مقصد است. آرمان‌هاي نظام اسلامي در سند چشم‌انداز بيست ساله تصوير شده است. دسترسی به اين آرمان‌هاي بلند، بدون داشتن برنامه‌هاي درازمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت، مقدور نخواهد بود.
از هنگام پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون با توجه به نياز كشور به برنامه‌هاي جامع و مدو‌ن درباره موضوعات عمده اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، قضايي و ‌اجتماعي، پنج ‌قانون برنامه توسعه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که از سال 1368 شروع شده و با تمدید برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1395 تداوم داشته است.
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) که بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنظیم شده، آخرین قانون برنامه‌ای است که در 124 ماده توسط مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسیده است و تا پایان سال 1400 هجري شمسی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به‌‌‌‌خصوص تدوین لوایح بودجه سنواتی، مبناي عمل خواهد بود.
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس‌جمهور، با توجه به اهمیت قانون یادشده، علاوه بر انتشار مجموعه تفصيلي قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مشتمل بر تمامي قوانين و مقررات مرتبط)، مبادرت به تهیه و انتشار كتاب حاضر در قالب مجموعه‌هاي سارع (سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين) كرده است. در اين اثر كه چاپ سوم (ويرايش اول) آن تقديم مخاطبان ارجمند مي‌شود و يكصد و سي‌ و چهارمين كتاب سارع مي‌باشد به متن قانون مذكور و نيز قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (که از جمله قوانین مهم و مرتبط با قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد) و مقرراتي كه به استناد اين دو قانون تصويب گرديده اكتفا شده است. در عين حال، در تهيه كتاب حاضر، رويكرد تنقيحي اين معاونت همچنان مورد اهتمام بوده است؛ به‌ويژه، نظر به تصريح حاكم بودن برخي احكام قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و قانون بودجه سال 1397کل کشور بر يكديگر، تلاش شده است تمامی موارد مذكور در زيرنويس مواد مربوط درج شود.
همچنين براي اينكه و‌ظيفه رو‌شن‌گري در تهيه اين مجموعه تا حد توان به‌صورت كامل اجرا شده باشد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در خصوص قانون و مقرره خاصي و يا ساير موارد ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري اين معاونت در زيرنويس مربوط آمده است.
اميد است این اثر، نياز حقوقدانان، مديران و كارگزاران نظام جمهوری اسلامي ايران را بر‌آورده سازد و يكايك عزيزان، صاحبنظران و كارشناسان با ارايه نظر، پيشنهاد و انتقاد خويش، ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
لعيا جنيدي
معاون حقوقي رييس‌جمهور
همكاران
تدوين و تنقيح: نفیسه فصیحی
مشاور : مريم عامري
آماده‌سازي: معصومه زارعی
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري- سعيد پامي- حسن نعمتي
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده- سيد رحمان سلامت
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، مراتب تقدير و سپاس خود را از خانم‌ها مهناز كردنائيج، سمیه باقری اول طاهری و ليلا صمدي كه در تهيه و آماده‌سازي چاپ‌هاي پيشين اين كتاب همكاري نموده‌اند، اعلام مي‌دارد.

ايران، قوانين و احكام
مجموعه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396) همراه با: قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. تدوين و تنقيح: نفيسه فصيحي؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده، سيدرحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1397.
فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا
1- ايران- سياست فرهنگي، 2- برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، 1396- 1400،
3- ايران- سياست اقتصادي- 1396-1400 ، 4- ايران- سياست اجتماعي- 1396- 1400.
ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار