مجموعه قوانين و مقررات تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران « نوع پنجم ـ چاپ دوم- وزيري»

بازدید: 1135

 • کد: 101-5-0-2-2
 • شماره جلد: 1
 • تعداد جلد: 1
 • دوره چاپ: 2
 • سال چاپ: 1397
 • ماه چاپ: 10
 • تعداد صفحه: 272
 • قیمت نسخه چاپی: 300000
 • قیمت نسخه الکترونیکی: 60000
 • پرونده: 101-5-0-2-2
 • شابک: 978-600-8804-39-0
 • کد کتابخانه: 5429798
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
ساير قوانين مرتبط با شوراهاي اسلامي كشور؛
آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط؛
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛
نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
فهرست‌هاي راهنما؛
واژه‌نامه‌ تفصيلي و ...
همكاران
تدوين و تنقيح : مريم عامري- سید رحمان سلامت
مشاور : فاطمه منتصر اسدي
آماده‌سازي : آزيتا خورشيدي
طرح جلد : صابر نوش‌آبادي
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري - حسن نعمتی- سعيد بنايي
زیر نظر : مهدي مهدي‌زاده- سيد رحمان سلامتايران، قوانين و احكام
مجموعه تنقيحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و مقررات مرتبط مشتمل.../ تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح: مريم عامري، سید رحمان سلامت؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده و سيد رحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1397.
فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا
1- ايران- شوراهاي اسلامي - قوانين و مقررات 2- ايران - شهرداران – انتخابات – قوانين و مقررات
ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
رده‌بندي كنگره: 281397آ/2943 KMH رده‌بندي ديويي: 5509/342 شماره كتابشناسي ملي: 5429798