تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع زنان

تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع زنان ابلاغ شد.

تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع زنان که در جلسه مورخ 1400/06/07 به تصویب رسید طی نامه شماره 59961 مورخ 1400/06/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

معاونت حقوقی رییس جمهور - معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده 

هيئت وزيران در جلسه 7/6/1400 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد تبصره اصلاحی بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – مصوب 1389- تصويب کرد:

1- از تاريخ ابلاغ اين تصويب­نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست‌، نسخ صريح مي‌شود. 

2- فهرست مصوبات معتبر هيئت وزيران و كميسيون‌هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس جمهور در موضوع زنان به شرح پيوست (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي‌شود. معاونت حقوقي رييس‌جمهور موظف است با همكاري معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع‌رساني متن تنقيح­‌ شده اين مصوبات، اقدام ‌كند.

3- فهرست مصوبات منسوخ صريح يا غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا، به شرح پيوست‌هاي شماره (3) و (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي‌باشد.

4- اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي بالا، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش‌هاي آن مصوبه نیست مگر آن كه در پيوست‌ها تصريح ‌شده باشد و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به‌منزله احياشدن مصوباتي كه قبلا به موجب آن لغو شده است نمي‌باشد.

5- ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع زنان جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصویب­نامه حاضر است.

6- معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به به­روزرساني پيوست‌هاي اين تصويب­نامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت ‌وزيران ارايه كند.

7- شمول اين تصويب­نامه، مصوبات عادي (غير طبقه‌بندي‌) هيئت وزيران، كميسيون‌هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي، مصرّح در موضوع زنان تا خرداد سال 1400 است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف