تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار یزد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار یزد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/04 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار یزد" طی نامه شماره 70870 مورخ 1400/07/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 4/7/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای مهران فاطمي به عنوان استاندار یزد تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف