تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار فارس

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار فارس ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/07 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار فارس" طی نامه شماره 71761 مورخ 1400/07/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 7/7/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای محمدهادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف