تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار تهران

تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/18 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار تهران" طی نامه شماره 76521 مورخ 1400/07/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 18/7/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای محسن منصوری به عنوان استاندار تهران تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف