تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار گلستان

تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار گلستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/28 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار گلستان" طی نامه شماره 81398 مورخ 1400/08/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 28/7/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای علی­محمد زنگانه به عنوان استاندار گلستان تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف