لغو آیین نامه شماره 83/1 شورای عالی بیمه

شورای عالی بیمه در جلسه چهارصد و شصت و دوم خود، آیین نامه شماره 83/1 را لغو کرد.

شورای عالی بیمه در جلسه چهارصد و شصت و دوم خود، آیین نامه شماره 83/1 را طی نامه شماره 1400/100/122693 مورخ 1400/08/05 توسط رییس شورای عالی بیمه لغو کرد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف