تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار مرکزی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار مرکزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/12 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار مرکزی" طی نامه شماره 88361 مورخ 1400/08/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 12/8/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای فرزاد مخلص­الائمه به عنوان استاندار مرکزی تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف