تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خراسان جنوبی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/03 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار خراسان جنوبی" طی نامه شماره 101134 مورخ 1400/09/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف