تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خراسان شمالی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار خراسان شمالی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/10 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار خراسان شمالی" طی نامه شماره 106703 مورخ 1400/09/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف