بخشنامه درخصوص صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی طی نامه شماره 1400/1255891 مورخ 1400/09/17 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف