تصویبنامه درخصوص اجرای پروژه کمربندی ماهشهر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجرای پروژه کمربندی ماهشهر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/15 هیات وزیران درخصوص "اجرای پروژه کمربندی ماهشهر" طی نامه شماره 129161 مورخ 1400/10/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف