آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/29 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی" طی نامه شماره 138956 مورخ 1400/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف