بخشنامه درخصوص کنترل کامیونهای عبوری ورودی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع کنترل کامیونهای عبوری ورودی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع کنترل کامیونهای عبوری ورودی طی نامه شماره 1400/1672219 مورخ 1400/12/04 توسط مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف