ابلاغ نهمين تصويبنامه تنقيحی هيات وزيران

تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران درباره نسخ صریح مصوبات بازه زمانی 1288/11/5 تا 1299/12/29 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه مورخ 1400/12/4 هیات دولت تصویب و طی شماره 157581 مورخ 1400/12/7 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. این مصوبه، نخستین تصویبنامه هیات وزیران است كه به صورت «تاریخی» تنقیح مصوبات این مرجع وضع را انجام داده و بازه زمانی منتهی به پایان قرن گذشته را در بر می‌گیرد.

در این تصویبنامه، تعداد 3983 مصوبه هیات وزیران نسخ صریح گردیده كه در نتیجه آن عدم اعتبار 4/5 درصد از كل مصوبات هیات وزیران قطعیت یافته است. پیش از این، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 8 مصوبه تنقیحی موضوعی در موضوعات بیمه شخص ثالث، حمل و نقل ریلی (راه آهن)، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، اتاق‌های بازرگانی، زنان، صنایع كوچك و شهركهای صنعتی و نیز تخلفات اداری را با همكاری دستگاههای اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسانده كه نتیجه آن تنقیح حدود 5300 تصویبنامه هیات وزیران بوده است.

 

نهمين تصويبنامه تنقيحی هيات وزيرانdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط