طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ 1400/10/22 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف