تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار کرمان

اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار کرمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/11 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار کرمان" طی نامه شماره 21488 در تاریخ 1401/02/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف