بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات واحدهای قوسی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات واحدهای قوسی طی نامه شماره 1401/487804 مورخ 1401/04/11 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف