تصویبنامه درخصوص تشکیل شورای ملی زیارت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تشکیل شورای ملی زیارت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ 1401/05/09 و 1401/05/12 هیات وزیران درخصوص "تشکیل شورای ملی زیارت" طی نامه شماره 81855 در تاریخ 1401/05/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف