تصویبنامه درخصوص ضوابط واردات خودرو

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ضوابط واردات خودرو ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/05/26 هیات وزیران درخصوص "ضوابط واردات خودرو" طی نامه شماره 95240 در تاریخ 1401/06/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف