آیین نامه حق الزحمه داوری

آیین نامه رییس قوه قضائیه در خصوص حق الزحمه داوری ابلاغ شد.

آیین نامه حق الزحمه داوری طی نامه شماره 9000/35050/100 مورخ 1401/06/05 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف