آیین نامه اصلاحی شورای هنر

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص آیین نامه اصلاحی شورای هنر ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص آیین نامه اصلاحی شورای هنر طی نامه شماره 1401/9191/دش مورخ 1401/06/13 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف