بخشنامه درخصوص دستورالعمل جامع عبور داخلی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دستورالعمل جامع عبور داخلی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دستورالعمل جامع عبور داخلی طی نامه شماره 1401/924090 مورخ 1401/06/28 توسط معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف