بخشنامه درخصوص صادرات محلول آبی اوره (ادبلو)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات محلول آبی اوره (ادبلو) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات محلول آبی اوره (ادبلو) طی نامه شماره 1401/932606 مورخ 1401/06/29 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف