لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل

لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل طی نامه شماره 130626 مورخ 1401/07/24 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف