مصوبات جلسه 392 هیات واگذاری مورخ 1401/08/04

مصوبات جلسه 392 هیات واگذاری مورخ 1401/08/04 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 392 هیات واگذاری مورخ 1401/08/04 طی نامه شماره 178069 مورخ 1401/08/30 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف